Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mládež, ženy  a  elite mužov

Kritérium

O cenu mesta Tlmače

 

 Usporiadateľ

 Slovenský Zväz Cyklistiky

 Organizátor

 Cyklistický klub Spartak Tlmače a mesto Tlmače

 Dátum a miesto

8. 8. 2020. Nám. odborárov, 935 21 Tlmače

 Riaditeľ pretekov

 Ing. Tomáš Baláž,  0911 120 203, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Sekretár pretekov

Ing. Marian Vörösmarty, 0903 647 960, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Rozhodcovia

Deleguje KR SZC

 Kategórie

Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy, Juniori/Muži

 Prihlášky

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar

prihlasovanie prebieha do 6.8.2020. do 15:00.

Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári.

Dôležité upozornenie

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.

Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade.

Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI.

Kluby pri prezentácii nahlásia mená a čísla licencií doprovodu.

V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.

 Kancelária pretekov

 9.00 hod. – 10.30 hod. Mestský úrad, Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače

Pri registrácií  pretekárov na obidva dni (kritérium, cesta) sa už nemusia registrovať v nedeľu.  Štartovné čísla pre mužov a zahraničných pretekárov sa dávajú na obidva dni (čísla sa odovzdajú v nedeľu).

Pri registrácií sa bude zapisovať záujem o mechanické autá pre všetky kategórie na preteky jednotlivcov v nedeľu 25.8.2019

Porada vedúcich družstiev bude o 10.45 hod. v budove MsÚ  Tlmače

 Štart / Cieľ

 Štart/Cieľ :Tlmače  časť Lipník, ul. Školská / pred MsKS/

prvý štart o 12.00hod, juniori štart o 15.00 hod.

 Ceny

Ml. žiaci                              1. 15€;   2. 10€;  3. 5€

St. Žiaci/Žiačky:                 1. 15€;   2. 10€;  3. 5€

Kadeti/Kadetky:                  1. 20€;   2. 15€;  3. 10€

Juniori:                                1. 25€;   2. 20€;  3. 15€;  4.  10€;   5.  5€

Juniorky:                             1. 25€;   2. 20€;  3. 15€;  4.  10€;   5.  5€

Ženy:                                   1. 70€;   2. 50€;  3. 30€;  4. 20€;    5. 10€

Muži                                     1. 90€;   2. 70€;  3. 50€;  4. 30€;    5. 20€

Štartovné

Žiaci/Žiačky 1€; Kadeti/Kadetky/Juniori/Juniorky/Ženy 2€; Muži 5€ - deň

 Podmienka účasti

Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2020

 Trať pretekov

okruh, dĺžka 1800 metrov, prevýšenie 20 metrov/1 okruh

Program

 

mladší žiaci        bodovacia jazda               6 veľkých okruhov          10,8 km

žiačky                   bodovacia jazda               6 veľkých okruhov          10,8 km

starší žiaci          bodovacia jazda               9 veľkých okruhov           16,2 km

kadetky               bodovacia jazda               9 veľkých okruhov           16,2 km

juniorky, ženy   bodovacia jazda               12 veľkých okruhov        21,6 km

kadeti                  bodovacia jazda               12 veľkých okruhov        21,6 km

juniori                  bodovacia jazda               18 veľkých okruhov        32,4 km

muži                      bodovacia jazda               21 veľkých okruhov        39,6 km

 Vyhodnotenie

mládežnícke kategórie a kategória ženy po spracovaní výsledkov kategórie kadetov,

juniori a muži po spracovaní výsledkov kategórie mužov

 Sprchy

 Zdravotné zabezpečenie / nemocnice

Mudr. Lukáš Vozárik 0907 434 449

Nemocnica Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice

Predpis

 Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.

V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.

Iné

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a usporiadateľov.

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti.

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu.

Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením  materiálov na tieto účely.

 

V pretekoch, ktoré majú formu kritéria, sa boduje každý tretí okruh 5, 3, 2 a 1 bod, každý prejazd 1 bod. Bodovanie v záverečnom okruhu 10, 6, 4 a 2 body. V prípade rovnosti bodov a počtu odjazdených okruhov rozhoduje o poradí umiestnenie v záverečnom okruhu.

Pretekári, ktorí zaostanú za hlavnou skupinou a budú vedúcou skupinou (min. 5 pretekárov) dostihnutí, musia z pretekov odstúpiť, neplatí to však v posledných piatich okruhoch pred cieľom, ak hlavný rozhodca nerozhodne inak.

V prípade, že v spoločnom štarte chlapcov a dievčat bude v štartovej listine minimálne 45 štartujúcich a z toho bude minimálne 10 dievčat, môže hlavný rozhodca po dohode s riaditeľom pretekov rozhodnúť o samostatných pretekoch týchto kategórií. Táto skutočnosť musí byť oznámená na porade vedúcich tímov.

Každý pretekár je povinný min 15 min. pred štartom sa podpísať do štartového hárku.

Na štart sa stavia až na vyzvanie rozhodcovským zborom.

Do priestoru štartu môžu vstupovať len pretekári, ich doprovod sa môže pohybovať len pred štartovou páskou, za zábranami, alebo za posledným pretekárom na štarte

Iné

PARKOVANIE tímových áut bude možné po obidva dni, len na vyhradených parkoviskách:

1.       Areál Základnej školy,

2.       Parkovisko pred amfiteátrom,

3.       Parkovisko pred cintorínom,

4.       Ulica Topoľová

5.       parkovisko pred SOŠ technická

Je zakázané parkovať, rozkladať prístrešky a vytvárať stanovištia pre tímy:

1.       na trati pretekov

2.       na komunikáciách a trávnatých plochách pred rodinnými domami a bytovkami

3.       pred vjazdmi do areálov firiem a garáži

V celom meste, ako aj na trati je potrebné udržiavať čistotu a poriadok.

Hygienické a bezpečnostné predpisy

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest.

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý klub.

Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu.

Prevody

Ml. Žiaci, St. Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku

Kadeti/Kadetky  6,94 m/otáčku

Juniori/Juniorky  7,93 m/otáčku

alpinaBerbBWrmBNynaB

Save

Save

Save