Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mládež, ženy  a  elite mužov

preteky jednotlivcov

O cenu mesta Tlmače

 Usporiadateľ

Slovenský Zväz Cyklistiky

 Organizátor

Cyklistický klub Spartak Tlmače a mesto Tlmače

 Dátum a miesto

9. 8. 2019. Nám. odborárov,  935 21 Tlmače

 Riaditeľ pretekov

Ing. Tomáš Baláž,  0911 120 203, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Sekretár pretekov

Ing. Marian Vörösmarty, 0903 647 960, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Rozhodcovia

Deleguje KR SZC

 Kategórie

Ml.Žiaci, Žiačky, St.Žiaci, Kadetky, Kadeti, Juniorky/Ženy, Juniori/Muži

 Prihlášky

https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar

prihlasovanie prebieha do 6.8.2019. do 15:00.

Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári.

Dôležité upozornenie

Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie. Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.

Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade.

Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI.

Kluby pri prezentácii nahlásia mená a čísla licencií doprovodu.

V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.

 Kancelária pretekov

7.30 hod. – 8.00 hod. Mestský úrad, Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače

Registrujú sa len pretekári, ktorí sa neregistrovali v sobotu na obidva dni, alebo  sa nahlasujú zmeny (napr. odstúpenie zo zdravotných dôvodov).

Porada vedúcich družstiev , rozdeľovanie vysielačiek a štartových listín bude o 8:10 hod. v budove MsÚ  Tlmače.

 Štart/Cieľ

Slávnostný štart/Cieľ :Tlmače  časť Lipník, ul. Školská / pred MsKS/

SLÁVNOSTNÉ ŠTARTY 1

9:30 - kadeti, juniorky, ženy                        

9:40 - starší žiaci, kadetky                                          

9:50- mladší žiaci, žiačky

SLÁVNOSTNÝ ŠTART 2

12:30 - juniori, muži      

Ostré štarty budú na označenom 0 km za mestom cca 1,5 km.  

 Ceny

St. Žiaci/Žiačky:                              1. 15€;  2. 10€;     3. 5€

Kadeti/Kadetky:                              1. 20€;  2. 15€;     3. 10€ 

Juniorky:                                         1. 25€;   2. 20€;    3. 15€;   4.  10€;   5.  5€;  

Ženy:                                              1. 70€;   2. 50€;    3. 30€;   4. 20€;    5. 10€

Juniori/ Muži:                                   1. 150€; 2. 100€;  3. 60€;   4. 40€;  5. 25€; 6. - 10.  15€; 11. - 15. 10€

Juniori:                                            1.  25€;    2. 20€;    3. 15€;  4.  10€;   5.  5€

Juniori/ Muži - prémie                       RP  50€; P  50€

Tajná prémia /mládež/                      TP  20€ pre každú spoločnú  

 Štartovné

 Žiaci/Žiačky 1€; Kadeti/Kadetky/Juniori/Juniorky/Ženy 2€; Muži 5€.

Štartovné sa platí len za pretekárov registrovaných v deň štartu.

 Podmienka účasti

 Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2019

 Trať pretekov

 Mládež a ženy - 3,5 km príjazd na okruh v Malých Kozmálovciach, meteo stanica, EMO, Nový Tekov, Malé Kozmálovce 23,6 km.

Dojazd do cieľa z okruhu v Malých Kozmálovciach - 3,4 km

Počet okruhov:

9:30 - kadeti, juniorky, ženy        3 okruhy                                             75,6 km

9:40 - starší žiaci, kadetky          2 okruhy                                             53 km

9:50 - mladší žiaci, žiačky          1 okruh                                                29,4 km

Juniori a muži  - okruh Tlmače, Malé Kozmálovce, meteo stanica, EMO, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Tlmače

12:30 - juniori, muži                       4 okruhy s prejazdom cez cieľ   122,5km

Rýchlostná prémia "RP" v Novom Tekove pred Obecným úradom

Prémia "P" v Tlmačoch - v mieste "Cieľ"

Tajná prémia "TP" - určí organizátor

Prémie RP a P budú len na spoločných pretekoch kategórií juniori, muži elite a U23.

Tajné prémie budú len v mládežníckych kategóriách.

Prémie RP a P budú bodované každý prejazd, prví traja pretekári 3, 2, 1 bod. Víťazmi sa stanú pretekári s najväčším súčtom bodov .

Tajné prémie budú v jednom okruhu , ktorý určí organizátor spolu s miestom. Víťazom je prvý pretekár na prémií.

Limit v kategóriách kadeti, starší žiaci a v spoločnej kategórií muži, juniori je 10% na prvého po prejazde do ďalšieho kola.

Začiatok bufetu po stúpaní na meteo stanicu za križovatkou  po prvom kole - vyznačený

Koniec bufetu pred križovatkou na Čifáre - označený

V tomto mieste je povolené vyhadzovať bidony, obaly, šupky na kraj cesty.

 Program

 Vyhodnotenie

 Vyhodnotenie mládežníckych kategórií bude po spracovaní výsledkov poslednej mládežníckej kategórie pred MsKS.

Vyhodnotenie kategórií juniori a muži bude po spracovaní výsledkov

 Sprchy

 Zdravotné zabezpečenie/nemocnice

Mudr. Lukáš Vozárik 0907 434 449

Nemocnica Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice

Predpis

 Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.

V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti.

Predpis

Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.

 Iné

 Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a usporiadateľov.

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti.

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC/klubu, FB stránke SZC/klubu.
Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením  materiálov na tieto účely.

 Iné

PARKOVANIE tímových áut v meste bude možné po obidva dni, len na vyhradených parkoviskách:

1.            Areál Základnej školy,

2.            Parkovisko pred amfiteátrom,

3.            Parkovisko pred cintorínom,

4.            Ulica Topoľová

5.            parkovisko pred SOŠ technická

Je zakázané parkovať, rozkladať prístrešky a vytvárať stanovištia pre tímy:

1.            na trati pretekov

2.            na komunikáciách a trávnatých plochách pred rodinnými domami                 a bytovkami

3.            pred vjazdmi do areálov firiem a garáži

V celom meste, ako aj na trati je potrebné udržiavať čistotu a poriadok.

Hygienické a bezpečnostné predpisy

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest.

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Na porade vedúcich družstiev sa môže zúčastniť iba jedna osoba za každý klub.

Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu.

Prevody

Ml.Žiaci, St.Žiaci, Žiačky 6,17 m/otáčku

Kadeti/Kadetky  6,94 m/otáčku

Juniorky  7,93 m/otáčku

Juniori pri spoločných pretekoch s kategóriou Muži je povolený štart bez obmedzenia prevodov

   
   

alpinaBerbBWrmBNynaB

Save

Save

Save