Preteky

6.8. - 7.8.2022 Tlmače - Lipník

Slovenský pohár - kritérium - pre mládežnícke kategórie a kategórie ženy a muži elite 

Slovenský pohár „preteky jednotlivcov“ pre mládežnícke kategórie a kategórie ženy a muži elite

- - -

Preteky OPEN pre  deti, HOBBY jazda „Energia na bicykli“Program pretekov

 Sobota 6.8. – kritárium a  preteky pre deti OPEN                                       >> nedeľa 7.8.

 

 7:30  -   9:00               registrácia OPEN , miesto MsKS

 9:00  - 10:30               registrácia Slovenský Pohár (platná licencia na 2022)

10:45 - 11:15                porada vedúcich družstiev SP

- - -

ŠTART DETI OPEN                                                                    

09:30 - prvý štart        Baby              1 malý okruh                           250 m

                               Mikro              2 malé okruhy                         500 m

                                 Mili               1 stredný okruh                      1320 m

                                Mini               2 stredné okruhy                    2640 m

                  Žiaci1 / Žiaci2             3 stredné okruhy                    3960 m

Vyhodnotenie detských kategórií po spracovaní výsledkov kategórie Žiaci1 / Žiaci2

                  

ŠTART KRITÉRIUM

11:30                       MINI              hladká jazda                3 stredné okruhy        3,96 km

                   mladší žiaci              bodovacia jazda           6 veľkých okruhov      10,8 km

                           žiačky               bodovacia jazda          6 veľkých okruhov      10,8 km

                    starší žiaci                bodovacia jazda          9 veľkých okruhov      16,2 km

                        kadetky                bodovacia jazda          9 veľkých okruhov      16,2 km

              juniorky, ženy                bodovacia jazda          12 veľkých okruhov    21,6 km

                          kadeti                 bodovacia jazda          12 veľkých okruhov    21,6 km

Vyhodnotenie mládežníckych kategórií a kategórie ženy po spracovaní výsledkov kategórie kadetov

16:00                  juniori               bodovacia jazda          18 veľkých okruhov   32,4 km

                            muži                bodovacia jazda          21 veľkých okruhov   39,6 km

Vyhodnotenie kategórií juniori a muži po spracovaní výsledkov kategórie mužov


Nedeľa 7.8. – Slovenský pohár - preteky na ceste a hobby jazda - Energia na bicykli                             >> sobota 6.8.
 

7:30 – 8:00      - registrácia SP, miesto MsÚ

8:30 do 9:50    - registrácia hobby jazda

8:10 - 8:50      - porada vedúcich tímov, rozdeľovanie vysielačiek, štartových listín, značenie vozidiel

9:00 - 9:15      - podpisovanie štartových listín - kategórie: mladší žiaci, žiačky, starší žiaci, kadetky,
  kadeti, juniorky, ženy

11:45 - 12:15  - podpisovanie štartových listín - kategórie: juniori, muži U23, muži elite

SLÁVNOSTNÉ ŠTARTY 1

9:30                 - kadeti, juniorky, ženy                       3 okruhy                                             90 km

9:45                 - starší žiaci, kadetky                          2 okruhy                                             59 km

10:00               - mladší žiaci, žiačky                           1 okruh                                               28 km

10:05               - hobby jazda - Energia na bicykli                                                                   20 km

Vyhodnotenie mládežníckych kategórií bude po spracovaní výsledkov poslednej kategórie.

Vyhodnotenie hobby jazdy bude v ENERGOLANDE po dojazde všetkých účastníkov.

SLÁVNOSTNÝ ŠTART 2

12:30               - juniori, muži                                     4 okruhy                                             121 km

Vyhodnotenie po spracovaní výsledkov.

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a usporiadateľov.  Každý účastník zodpovedá za seba a v prípade maloletých detí ich zákonný zástupca. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webových stránkach usporiadateľa, organizátorov, sponzorov a cyklistických klubov. Je prísny zákaz fotografovania technických prostriedkov fyzickej ochrany areálov atómovej elektrárne EMO12 a stavby MO34. Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením  materiálov na tieto účely.   

V prípade trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky aktuálne hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.